Ωρα πληρωμής αναδρομικών σε 55.000 συνταξιούχους

Με καθυστέρηση 5 ετών θα λάβουν ποσά έως 33.750 ευρώ καθώς πρόκειται για οφειλόμενα από το 2017 και φτάνουν στα 5 έτη