Η Enel εντάσσεται στον παγκόσμιο συνασπισμό επιχειρήσεων Business for Inclusive Growth

Από κοινού με τον ΟΟΣΑ ως στρατηγικό εταίρο του, το B4IG στοχεύει στην κλιμάκωση της επιχειρηματικής δράσης ενάντια στην ανισότητα, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας χώρους εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ενισχύοντας την συμπερίληψη των εργαζομένων στις εσωτερικές δομές και τα οικοσυστήματα των εταιρειών.