Επιστρεπτέα προκαταβολή: Υποβολή δικαιολογητικών ή επιστροφή 100% της ενίσχυσης

Μέχρι σήμερα η υποβολή των δικαιολογητικών για την εφάπαξ εξόφληση της επιστρεπτέας με έκπτωση 15%