Ηλεκτρική ενέργεια: Πότε θα ανακοινώνονται κάθε μήνα τα τιμολόγια του επόμενου

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης στη λιανική αγορά ρεύματος