ΕΚΤ: Πρώτη αύξηση των επιτοκίων μετά από 11 χρόνια

Παράλληλα το συμβούλιο έστειλε σήμα για επιπλέον αυξήσεις τους επόμενους μήνες