ΡΑΕ: Το πλάνο για την αντιμετώπιση κρίσης στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Μεταξύ άλλων, προτείνονται προγραμματισμένες, κυλιόμενες διακοπές στην ηλεκτροδότηση