Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Demo στη Θεσσαλονίκη

Το νέο κέντρο στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την παραγωγή πρώτων υλών που θα οδηγήσουν σε 21 νέα προϊόντα ετησίως – Δημιουργούνται 100 νέες θέσεις εργασίας