Φορολογικές δηλώσεις 2022: Δεν θα υπάρξει νέα παράταση υποβολής τους

Υπενθυμίζεται ότι μετά την παράταση που έχει ήδη δοθεί η προθεσμία λήγει στις 29 Ιουλίου