Καστανιά: Αντιμετώπιση της καρπόκαψας στις ορεινές περιοχές

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης