Πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης για το πρόβλημα της πόλης με τα απορρίμματα

Λεπτομέρειες
Δημοσιεύτηκε στις 24 Μαρτίου 2015

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, πραγματοποιήθηκε το εξ αναβολής έκτακτο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης με μοναδικό θέμα «Ανάληψη πρωτοβουλίας για το πρόβλημα των απορριμμάτων στη Δ.Κ. Τρίπολης.»

Κατά την συζήτηση του θέματος, αποφασίστηκε η αποστολή ενημερωτικής επιστολής στον κύριο Πρωθυπουργό και κοινοποίηση της σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων για την λύση του προβλήματος και την αρωγή στην υπό υλοποίηση λύση για την προσωρινή ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων που προωθεί η Δημοτική Αρχή.

Την πρωτοβουλία της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, ακολούθησαν ήδη και άλλοι πολιτικοί φορείς, εξυπηρετώντας τον στόχο της απόφασης μας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ