Στάσσης στο Economist: Επιταχύνει η ΔΕΗ τις επενδύσεις σε ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας

«Πιο επίκαιρο από ποτέ το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας», είπε ο CEO Γιώργος Στάσσης