Οι επενδυτές ψηφίζουν Ελλάδα: Πάνω από 1.200 εκατομμυριούχοι μεταναστεύουν στη χώρα

Σε ποιες χώρες μετακομίζουν αυτοί οι εκατομμυριούχοι;