Ρήτρα Αναπροσαρμογής: Αντίθετοι οι προμηθευτές ενέργειας με τις νέες διατάξεις

Υποστηρίζουν ότι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οδηγείται σε αδιέξοδο