Γραφείο Προϋπολογισμού: «Δεν υπάρχει περιθώριο γενικευμένων μέτρων στήριξης»

«Πράσινο φως» στην λήψη στοχευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια