Γραφείο Προϋπολογισμού: Απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα που δεν θα επιβαρύνουν το χρέος

Τι θα καθορίσει την πορεία της οικονομίας