Προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψήφιους διδάκτορες

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανακοινώθηκαν απο τα ΙΚΥ τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>