Έκθεμα Ε ΔΕΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2022

Έκθεμα της 9ης Φεβρουαρίου 2022