Πρωτοποριακό τεστ προβλέπει αν επακολουθεί μετάσταση καρκίνου του δέρματος

Το τεστ με την ονομασία AMBLor εφαρμόζεται στο δείγμα από το δέρμα που έχει ληφθεί για βιοψία