Κουκλοθέατρο από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ

Κουκλοθέατρο
Τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές τους έφτιαξαν το δικό τους χειροποίητο κουκλοθέατρο με πολύ μεράκι. Το κουκλοθέατρο ως ψυχαγωγικό-παιδαγωγικό μέσο στοχεύει στην :
✔Κινητοποίηση συναισθήματος και φαντασίας του παιδιού
✔Ανάπτυξη της ικανότητας μνήμης, επίλυσης προβλημάτων
✔Κινητική ανάπτυξη
✔Ανάπτυξη του λόγου και της αφηγηματικής ικανότητας
Σαν δραστηριότητα, το κουκλοθέατρο για το παιδί έχει διαφορετική παιδαγωγική σημασία, δίνοντας του τη δυνατότητα να γίνει το ίδιο πομπός δημιουργίας και όχι μόνο παθητικός δέκτης. Όταν μάλιστα συμμετέχει στην κατασκευή, ενισχύει την φαντασία του, πειραματιζεται και καλλιεργεί την ευρηματικότητά του. Ετσι συντελεί ενεργά και ουσιαστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

The post Κουκλοθέατρο από το ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΦΥΡΑΙΟΣ ΑΘΛΟΣ appeared first on PeloponnisosNews Online.