Εκτέλεση Προϋπολογισμού Υπουργείου Οκτωβρίου 2021

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021