Έκθεμα Ε ΔΕΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2021

Έκθεμα της 15ης Δεκεμβρίου 2021