Έκθεμα Γ ΔΕΣ της 16ης Νοεμβρίου 2021

Έκθεμα της 16ης Νοεμβρίου 2021