Η επόμενη μέρα της Πολιτικής Συνοχής – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δ. Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση σαράντα χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2021 σηματοδοτεί επίσης τα τριάντα πέντε χρόνια από την ανάπτυξη των Διαρθρωτικών Ταμείων. Η συμμετοχή της χώρας μας, αλλά και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αποτέλεσε αιτία για την ανάπτυξη της Πολιτικής συνοχής προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ενσωμάτωσης χωρών με σημαντική αναπτυξιακή υστέρηση.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>