Έκθεμα Α ΔΕΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2021

Έκθεμα της 14ης Σεπτεμβρίου 2021