Έκθεμα Β ΔΕΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2021

Έκθεμα της 6ης Δεκεμβρίου 2021