Ευρωβαρόμετρο – Επίγνωση και αντιλήψεις των πολιτών για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η παρακολούθηση της ενημέρωσης των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι το αντικείμενο της νέας έρευνας του Flash Ευρωβαρόμετρου. </p>
<p>Η τελευταία έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα ενημέρωσης και γνώσης παραμένουν υψηλά – οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους που έχουν ακούσει για συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ στην περιοχή όπου ζουν (41%) πιστεύουν ότι τα έργα της ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στην πόλη ή την περιοχή τους. </p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>