Προδημοσίευση προσκλήσεων για τη μείωση ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Δυο νέες προσκλήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αναμένεται να προκηρυχθούν μέχρι το τέλος του έτους, στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»</p>
<p>&nbsp;</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>