Έναρξη υποβολής αιτήσεων για επαγγελματική εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Έναρξη υποβολής αιτήσεων για επαγγελματική εκπαίδευση με αμειβόμενη πρακτική άσκηση στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας&nbsp;του ΟΑΕΔ</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>