Ιερέας στο Αγρίνιο: «Με την ίδια λαβίδα κοινώνησα εγώ και ασθενείς με κορονοϊό»

«Αν κολλούσαν τα 700 άτομα που κοινώνησαν εδώ από τα Χριστούγεννα θα έπρεπε η πόλη να καταποντιστεί στην ασθένεια»