Κεραμέως: Δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων

«Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κρούσμα στους εκπαιδευτικούς»