Θεσσαλονίκη: Κινητό νοσοκομείο στο πάρκινγκ του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Αποτελείται από κοντέινερς με γραφεία, χώρους εξέτασης, χειρουργεία και ΜΕΘ