Η συμβολή του ΕΣΠΑ στην οικονομία και τη χώρα

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Στη συμβολή του ΕΣΠΑ στη στήριξη της οικονομίας και στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας της χώρας καθώς και στη σημαντική αύξηση της απορρόφησης&nbsp; του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως αποτέλεσμα συστηματικής και συντονισμένης συνεργασίας&nbsp; μεταξύ υπηρεσιών, Υπουργείων και Περιφερειών αναφέρθηκε σε δημοσίευμα του στον ηλεκτρονικό τύπο, ο&nbsp;Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>