Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας (1)