Η ΕΕ ανοίγει τα σύνορα της σε 14 τρίτες χώρες – «Πόρτα» στις ΗΠΑ, θετική για την Κίνα υπό όρους

Η απόφαση ελήφθη με βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των χωρών