Δύο ενεργειακά νησιά με πάρκα ανεμογεννητριών θα τροφοδοτούν με ηλεκτρισμό 4 εκατ. νοικοκυριά

Το εντυπωσιακό έργο της Δανίας αποτελεί ένα παγκόσμιο πρότυπο