Χαιρετισμός ΥΠΕΝ, Γ. Σταθάκη στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ