Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με πληρωμή εγγύησης

Αφορά όσους έχουν πτωχεύσει ή άφησαν χρέη στο τεφτέρι της Εφορίας άνω των 100.000 ευρώ