Αλλαγή προμηθευτή ρεύματος μόνο με ρυθμισμένες οφειλές προς τη ΔΕΗ

Στα 2,7 δισ. ευρώ εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς τη ΔΕΗ και σε μία προσπάθεια είσπραξης μέρους των οφειλών το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε απόφαση βάσει της οποίας απαγορεύεται η αλλαγή προμηθευτή ρεύματος, εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί ή δεν έχουν διακανονιστεί οι οφειλές προς τη ΔΕΗ.