Αποπληρωμή δανείων μετά το 2040 προτείνει η Έκθεση Βιωσιμότητας του ΔΝΤ

Παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από την ΕΕ τουλάχιστον μέχρι το 2040 προτείνει η Έκθεση Βιωσιμότητας του Δημοσίου Χρέους που εκπόνησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.