Ένταξη 20 ακόμη επενδυτικών σχεδίων από την 4η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER

Ένταξη 20 ακόμη επενδυτικών σχεδίων από την 4η Προκήρυξη του Τοπικού Προγράμματος LEADER
Κυριακή, 29 Νοέμβριος 2015 20:55