ΑΠΕ: τι είναι η “στατιστική μεταβίβαση” για τους “αποτυχημένους”

Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο να εκμεταλλευτεί ένα «παραθυράκι» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε να αποφύγει τα πρόστιμα που συνεπάγεται η αποτυχία επίτευξης των ευρωπαϊκών στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό της μείγμα έως το 2020.

Το “Νησί” έχει στόχο την κάλυψη του 15% των ενεργειακών της αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2020, αλλά πέντε χρόνια πριν την παρέλευση της προθεσμίας το ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ δεν ξεπερνά το 5%. Την ίδια στιγμή, οι πρόσφατες περικοπές των επιδοτήσεων για την πράσινη ενέργεια καθιστούν ακόμα πιο απίθανη την επίτευξη του στόχου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε. η Βρετανία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα “παραθυράκι” των κανονισμών, τη “στατιστική μεταβίβαση”, χάρη στο οποίο μπορεί να πληρώσει άλλες χώρες της Ένωσης που έχουν υπερβεί τους στόχους ΑΠΕ, ώστε να καλύψουν τη διαφορά για λογαριασμό της.

«Πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτό το μεγαλύτερο δυνατό φάσμα επιλογών για την επίτευξη του στόχου για το 2020, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της στατιστικής μεταβίβασης», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το μερίδιο της καθαρής ενέργειας στους τομείς των μεταφορών και της θέρμανσης είναι πολύ χαμηλότερο από το απαιτούμενο για την επίτευξη των τελικών στόχων με συνέπεια το μεγαλύτερο βάρος να σηκώνει ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής.

Ωστόσο, η μείωση των επιδοτήσεων στη βιομάζα, τα φωτοβολταϊκά και την αιολική ενέργεια που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο θα οδηγήσει στην ακύρωση περίπου 250 έργων, σύμφωνα με τη νέα υπουργό Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Άμπερ Ραντ.

Η Βρετανία θα πρέπει να παράγει περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, από περίπου 20% το 2014 σύμφωνα με την PwC.

Αντίστοιχες πρακτικές αναμένεται να ακολουθήσουν Ολλανδία και Γαλλία που βρίσκονται επίσης εκτός στόχων.

Ο στόχος για τις ΑΠΕ είναι δεσμευτικός, πράγμα που σημαίνει ότι η μη συμμόρφωση συνεπάγεται πρόστιμα ανά μέρα, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από το ανώτατο ευρωπαϊκό δικαστήριο στο Λουξεμβούργο.

Υπάρχουν βέβαια και αναλυτές όπως ο Ρίτσαρντ Σλαρκ της Poyry Management Consulting που υποστηρίζει ότι μπορεί να είναι φθηνότερη για τη Βρετανία η μη συμμόρφωση και η καταβολή προστίμων από τη χρήση του δικαιώματος της στατιστικής μεταβίβασης.

econews